JuhaMalmi

Vanhustenhoidon valvonta on täysin riittämätöntä

  • Vanhustenhoidon valvonta on täysin riittämätöntä

Vantaalla tehtiin tuoreimman virkamiesraportin mukaan vuonna 2018 yhteensä 36 valvontakäyntiä vanhuspalvelujen asumisyksiköihin, joita on yhteensä 31. Keskimäärin siis noin yksi käynti per yksikkö. Näistä käynneistä vain viisi oli ennakkoon ilmoittamattomia tarkastuksia. 

Vantaalla on 1141 tehostetun palveluasumisen paikkaa, joista ostopalveluina yksityisiltä ostetaan 72 %, kun kunnan omien paikkojen osuus on vain 28 %. Yksityisen palveluasumisen hinta on keskimäärin noin 25 % edullisempaa kuin kunnan omana järjestämä. 

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle tehdyn raportin mukaan asukkaan hoitamisesta ja henkilökunnan toiminnasta tuli kaikkiaan 65 muistutusta ja kuusi kantelua. Muistutuksista 45 kohdistui yksityiseen ja 20 kunnalliseen hoivayksikköön. 

Tästä huolimatta raportissa annetaan aika hyvä kuva asioiden tilasta ja todetaan, että ” valvontakäynnit sujuivat hyvin”. 

Se on aika paljon todettu, kun raportissa tuodaan esiin selviä ongelmia lääkehoidon, tiedonsiirron ja määräaikaisten lääkärintarkastusten osalta. Lisäksi mainitaan erityisesti ongelmat tapahtumien kirjaamisessa, lääkärien alimitoitetussa työajassa ja asiakkaiden kotoutuksessa.

Tapahtumien kirjaamisen osalta myönnetään selvä potilasturvallisuusriski. 

On täysin selvää, että yksi valvontakäynti vuodessa ei riitä takaamaan riittävää valvontatasoa Vantaan vanhustenhoidossa, varsinkin kun valvontaa tehdään usein palveluntuottajien tekemien raporttien pohjalta. 

Vantaan on jatkossa panostettava laadunvalvonnan lisäämiseen yleisesti ja erityisesti ennalta ilmoittamattomiin valvontakäynteihin, jotta voidaan varmistua siitä, että tämän hyvinvointivaltion rakentaneet kansalaisemme saavat korkeatasoista ja hyvää hoitoa. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat