JuhaMalmi

Vammaisten palveluasumisen laatu myös tarkkailuun

  • Vammaisten palveluasumisen laatu myös tarkkailuun

Julkisuudessa on viime aikoina ollut paljon keskustelua vanhusten palveluasumisesta, koska yksityisen puolen toimijoiden osalta on tullut esiin räikeitä puutteita, jopa kuolemaan johtaneita hoitovirheitä. Nyt on erittäin tärkeää, että myös vammaisten asumispalvelujen tila ja laatu selvitetään.


Viralliset tutkimukset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL) osoittavat, että vanhusten palveluasumisen osalta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on molemmilla parannettavaa varsinkin hoidon laadun ja hoitajamitoituksen suhteen.  


Vantaalla on juuri tämän vuoden alusta kilpailutettu vaikeavammaisten palveluasuminen. Aiemmin palveluntuottajia on ollut 18 ja näiden ostopalvelujen hankinta-arvo vuonna 2017 oli lähes 5 miljoonaa euroa. Tämä ei pidä sisällään erikseen jo vuonna 2017 kilpailutettuja kehitysvammaisten asumispalveluja. 


Vantaalla tehtiin noin yksi tarkastus per yksikkö vuonna 2018. Tämä ei voi olla riittävä valvonnan taso.


Palveluasuminen tarkoittaa itsenäistä asumista, riittäviä palveluita ja tarvittaessa ympärivuorokautista asumisturvallisuutta. Palveluasumiseen on oikeutettu vaikeavammainen henkilö, joka tarvitsee jatkuvasti tai erityisen runsaasti toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa.


Palveluasumisessa asiakasta on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan ja vakaumustaan loukata ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 


Palvelun pitää vastata vamman tai sairauden edellyttämän toimintarajoitteen aiheuttamaa avun tarvetta.  Asumispalveluita tuottavalla toimintayksiköllä täytyy olla omavalvontasuunnitelma ja se on pidettävä julkisesti nähtävillä.


Mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät ole tyytyväisiä palveluun tai mikäli palvelussa on epäkohtia, niin on muistettava, että kunnalla on järjestämisvastuu ja sen tulee valvoa palvelujen laatua. Asiakas voi aina olla yhteydessä palvelujen järjestäjän lisäksi myös kunnan viranomaisiin tai aluehallintovirastoon.


Nyt kun vammaisten palveluasuminen on juuri kilpailutettu, niin tämän vuoden aikana on erittäin ajankohtaista tehdä kokonaisvaltaisia valvontakäyntejä kuntavalvojien toimesta palveluyrityksiin ja varmistaa, että vammaisten palveluasumisen laatu on kunnossa. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Muistakaa, että eduskunnan oikeusasiamiehen "tontille" kuuluvat niin vanhukset kuin vammaisetkin, joiden toimintakykyä verrataan ympäristöön ja siinä havaitaan ongelmia. Kantelun perusteella asian saa eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavaksi, jos muut tahot eivät reagoisi toivotulla tavalla.

- - "Vammaisyleissopimus

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syrjintäkielto, esteettömyys ja saavutettavuus ovat yleissopimuksen johtavia periaatteita. Yleissopimuksessa korostetaan vammaisten henkilöiden oikeutta osallistua itseään koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Yleissopimuksessa määritellään, ketkä kuuluvat vammaisiin henkilöihin. Vammaisuuden määrittelyssä on keskeistä henkilön toimintakyvyn suhde ympäristöön. Vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana on henkilön suhde ympäröivään yhteiskuntaan eikä lääketieteellinen diagnoosipohjainen määrittely.

Oikeusasiamies on havainnut muun muassa seuraavia ongelmia vammaisen henkilöiden oikeuksien toteutumisessa toistuvasti:

- ongelmat perusoikeuksien rajoittamisessa kehitysvammaisten erityishuollossa
- puutteet palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien laatimisessa
- vammaispalvelujen soveltamiskäytännöt ovat epäyhtenäisiä ja soveltamisohjeet saattavat rajoittaa lakisääteisten palvelujen saamista
- viivästykset ja menettelyvirheet päätöksenteossa ja asian käsittelyssä
- puutteet toimitilojen esteettömyydessä sekä asioinnin saavutettavuudessa ja mukautustoimien toteuttamisessa" - -

https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/vamm...

Toimituksen poiminnat